Kinezjologia (neurokinezjologia) to techniki kinezjologiczne uwalniające stres i przywracające równowagę struktur mózgu oraz poszczególnych organów ciała.

Celem terapii jest rozpoznanie stresów fizycznych, jak i energetycznych oraz przywrócenie harmonii w organizmie.

Dzięki terapii zanikają blokady fizyczne w ciele, uczucie zmęczenia i stresu, cofają się symptomy chorobowe, ulega poprawie kondycja poszczególnych organów, mózgu i całego ciała.

Neurokinezjologia stanowi doskonałe uzupełnienie standardowej terapii. Szczególne korzyści może przynieść u osób doświadczających stresu, z bólem przewlekłym lub gdy problem jest skorelowany z silnymi emocjami, czy traumą.

Czym są zaburzenia psychosomatyczne?

Dolegliwości psychosomatyczne to objawy odczuwane w ciele, których przyczyny leżą w psychice. Na podstawie obiektywnych badań lekarskich nie można wskazać występowania choroby. Mogą dotyczyć różnych narządów: serca, płuc, mięśni, skóry, żołądka, układu moczowo-płciowego czy odpornościowego.

Przyczyną chorób i zaburzeń psychosomatycznych są długotrwały i przewlekły stres, trudne przeżycia i chroniczne zmęczenie.
Leczenie chorób psychosomatycznych polega na podjęciu się psychoterapii i czasem farmakoterapii (leki o działaniu przeciwlękowym). Pomocne są również techniki relaksacyjne i wyciszające: masaże, joga, medytacja, aromatyczne kąpiele, muzykoterapia czy kinezjologia.

Pamiętaj, aby zawsze w pierwszej kolejności poddać się badaniom, które wykluczą obecność rzeczywistej choroby somatycznej, a następnie podjąć się odpowiedniego leczenie.

Kinezjologia (neurokinezjologia) to techniki kinezjologiczne uwalniające stres i przywracające równowagę struktur mózgu oraz poszczególnych organów ciała. Celem terapii jest rozpoznanie stresów fizycznych, jak i energetycznych oraz przywrócenie harmonii w organizmie.

Główną formą diagnostyki kinezjologicznej jest test mięśniowy, oceniający układ nerwowy pod kątem jego zdolności do prawidłowej aktywacji konkretnych struktur. Kinezjologia to forma medycyny manualnej, dzięki której zanikają blokady fizyczne w ciele, uczucie zmęczenia i stresu, cofają się symptomy chorobowe, ulega poprawie kondycja poszczególnych organów, mózgu i całego ciała.

Neurokinezjologia stanowi doskonałe uzupełnienie standardowej terapii. Szczególne korzyści może przynieść u osób doświadczających stresu, z bólem przewlekłym lub gdy problem jest skorelowany z silnymi emocjami, czy traumą.

JAK WYGLĄDA BADANIE?

Badanie podczas wizyty kinezjologicznej składa się ze szczegółowego wywiadu oraz testu kinezjologicznego, nazywanego inaczej nerwowo-mięśniowym. Przy wykorzystaniu mięśnia o prawidłowym napięciu odnajdywane są zaburzenia energetyczne w ciele, które następnie przy pomocy narzędzi kinezjologicznych są wyrównywane podczas terapii. Test jest bezbolesny i nie wymaga przygotowania.

CZYM SIĘ RÓŻNI OD FIZJOTERAPII?

Kinezjologia i fizjoterapia to spokrewnione ze sobą dyscypliny, dążące do leczenia poprzez ruch. Fizjoterapia jest nauką medyczną, polegającą na wykorzystaniu w
terapii ruchu oraz innych czynników fizycznych, występujących w naturze. Kinezjologia to pewien obszar fizjoterapii, ponieważ łączy wiedzę biologiczną, psychologiczną i socjologiczną. Jej zadaniem jest analiza zależności ruchu ciała a pracy umysłu i psychiki. Celem terapii jest rozpoznanie stresów fizycznych, jak i energetycznych oraz przywrócenie harmonii w organizmie. Szczególne korzyści może przynieść u osób doświadczających stresu, z bólem przewlekłym lub gdy problem jest skorelowany z silnymi emocjami, czy traumą. Kinezjologia stanowi, więc doskonałe uzupełnienie standardowej fizjoterapii, w której metod terapii ciała jest więcej.